پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 9 بهمن 1398

آدرس و شماره های تماس امور آبفار شهرستان رشت
 

آدرس:

رشت.فلکه انتظام، ابتدای جاده جیرده،بلوار شیون فومنی، شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرستان رشت

کدپستی:

4147788145

شماره های تماس:  

013-32474001-4

013-324644392

 


5.3.5.0
V5.3.5.0