پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 15 مرداد 1399
مدیران ستادی آبفار

علی فرد

سرپرست اداره حقوقی، قراردادها

و پاسخگویی به شکایات

مرتضی اصغری

رئیس اداره حراست

 

بهزاد نیکو

رئیس اداره مطالعات

و بررسی های فنی

محمد علی موذنی

سرپرست اداره نظارت

بر طرح های آب و فاضلاب

 محمد رضا راستین راد

رئیس اداره فن آوری

و سیستم های اطلاعات جغرافیایی

اصغر مرتضوی

رئیس اداره روابط عمومی

و آموزش همگانی

بهارک مهدی پور 

سرپرست اداره توسعه

و منابع انسانی و آموزش

محمد رضا صداقت 

رئیس اداره آمار، برنامه ریزی

و بودجه

محمد رحیم زاده 

رئیس اداره درآمد

و خدمات مشترکین

 

 

سرپرست اداره پشتیبانی 

و خدمات عمومی

ربابه مجتبایی

سرپرست اداره کنترل کیفی

و امور آزمایشگاه ها

محسن ملائی نژاد

سرپرست اداره تحقیقات، بهره وری

و تحول اداری

یداله وقاری

سرپرست اداره آب بدون درآمد

و مدیریت مصرف

مجید قاسمی

رئیس اداره نگهداری و بهره برداری

از تاسیسات آب و فاضلاب

حسین ریحانی

سرپرست اداره طرح،برنامه

و توسعه مشارکت های بخش غیردولتی

یاسر علیزاده

سرپرست اداره بحران، بهداشت

ایمینی و محیط زیست

مهدی ملک دوست

سرپرست اداره حسابداری جاری
     

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0