پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 15 مرداد 1399
مدیران امور آبفار شهرستانها

 

 

ساسان سعیدی

مدیر آب وفاضلاب روستایی

شهرستان انزلی

محمد هنرپاک

مدیر آب وفاضلاب روستایی

شهرستان فومن

فرید تقی مهر

مدیر آب وفاضلاب روستایی

شهرستان شفت

رحمان حسین نیا

مدیر آب وفاضلاب روستایی

شهرستان رشت

حسین هاتف

مدیر آب وفاضلاب روستایی

شهرستان آستانه اشرفیه

ابراهیم پارسا

مدیر آب وفاضلاب روستایی

شهرستان صومعه سرا

 

فخرالدین حزنی

مدیر آب وفاضلاب روستایی

شهرستان لاهیجان

سهیل بابایی

مدیر آب وفاضلاب روستایی

شهرستان رودسر

شیرزاد رستمی

مدیر آب وفاضلاب روستایی

شهرستان رضوانشهر

سید محمد کاظم ابراهیمی

مدیر آب وفاضلاب روستایی

شهرستان ماسال

صادق اسماعیل زاده 

مدیر آب وفاضلاب روستایی

شهرستان املش

اسلام قنبری

مدیر آب وفاضلاب روستایی

شهرستان تالش

محمد غزنویان

مدیر آب وفاضلاب روستایی

شهرستان آستارا

نوید نوربخش

مدیر آب وفاضلاب روستایی

شهرستان رودبار

مقداد ابراهیمی ثابت

مدیر آب وفاضلاب روستایی

شهرستان سیاهکل

رضا رحیمی پور

مدیر آب وفاضلاب روستایی

شهرستان لنگرود


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0