چهارشنبه, 28 آذر 1397
مدیران امور آبفار شهرستانها

 

 

ساسان سعیدی

مدیر آب وفاضلاب روستایی

شهرستان انزلی

محمد هنرپاک

مدیر آب وفاضلاب روستایی

شهرستان فومن

فرید تقی مهر

مدیر آب وفاضلاب روستایی

شهرستان شفت

مسعود زهری

مدیر آب وفاضلاب روستایی

شهرستان رشت

حسین هاتف

مدیر آب وفاضلاب روستایی

شهرستان آستانه اشرفیه

ابراهیم پارسا

مدیر آب وفاضلاب روستایی

شهرستان صومعه سرا

بهارک مهدی پور

مدیر آب وفاضلاب روستایی

شهرستان لاهیجان

سهیل بابایی

مدیر آب وفاضلاب روستایی

شهرستان رودسر

شیرزاد رستمی

مدیر آب وفاضلاب روستایی

شهرستان رضوانهشر

سید محمد کاظم ابراهیمی

مدیر آب وفاضلاب روستایی

شهرستان ماسال

صادق اسماعیل زاده 

مدیر آب وفاضلاب روستایی

شهرستان املش

عباس نظیری

مدیر آب وفاضلاب روستایی

شهرستان تالش

محمد عزنویان

مدیر آب وفاضلاب روستایی

شهرستان آستارا

سجاد عزیزی

مدیر آب وفاضلاب روستایی

شهرستان رودبار

مقداد ابراهیمی ثابت

مدیر آب وفاضلاب روستایی

شهرستان سیاهکل

رضا رحیمی پور

مدیر آب وفاضلاب روستایی

شهرستان لنگرود


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0