شنبه, 31 فروردين 1398

آدرس و شماره های تماس امور آبفار شهرستان صومعه سرا
 

آدرس:

صومعه سرا ، خیابان شهید جعفری، ساختمان قدیم جهاد کشاورزی، امور آب وفاضلاب روستایی شهرستان صومعه سرا

کدپستی:

4361611111

شماره  تماس:

01344328540


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0